fredag 6 juli 2012

KREATIVITET - GALENSKAP ELLER GENIALISKT?

Albert Einstein - geni
Gränsen mellan geni och idiot är hårfin, brukar man skämtsamt säga. Men faktum är att det ligger sanningen mycket nära.
Albetr Einstein sägs ha haft det besvärligt i skolan. En del hävdar att han ansågs obildbar, andra att han hade svårt med pedagogiken i skolan.
Det sistnämnda kanske ligger närmare sanningen. Med tanke på den intelligens han visade sig besitta är det mycket möjligt att han inte tyckte att undervisningen var på en för honom lämplig nivå.

När det gäller kopplingen mellan genier och idioter har forskare numera kunnat påvisa att den gen som kan göra oss till genier också kan göra oss psykiskt sjuk (schizofreni, bipolär sjukdom mm.).  En hel del så kallade genier har också pendlat mellan genialitet och galenskap. Några exempel:

  • Vincent van Gogh
  • Mozart
  • Gustav Fröding
  • August Strindberg
  • Friedrich Nietzsche
  • Ernest Hemingway
Även svensk forskning har kunnat påvisa ett tydligt samband mellan framför allt olika typer av psykos (exempelvis bipolär sjukdom och schizofreni) och kreativitet. I en studie på psykiskt sjuka och deras nära släktingar såg man ett tydligt samband - personer som på olika sätt drabbas av psykos hade i större utsträckning än övrig befolkning valt att arbeta inom kreativa yrken.
Det gäller dock att den psykiskt sjuke någorlunda kan hantera sin sjukdom. Om han eller hon går in i psykos eller maniska perioder försvinner all kreativitet.

Det är tur, tänker jag, att vi alla är olika.

Det är tur att det finns personer som tänker annorlunda.

Det är tur att en del vågar och vill göra på SITT sätt.

Det berikar världen.

Vågar du vara lite galen ibland?

På vilket sätt?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...