måndag 3 oktober 2011

24 x 3 REGELN TRÄNAR DIG ATT BLI EN OPTIMIST

Det ligger i våra gener att vara skeptiska till förändringar - tyvärr. Jag har skrivit om det tidigare, och det har med vår nedärvda kamp för att överleva. Förändring kunde tidigare innebära livsfara. Det kan det visserligen idag också, men det är väldigt sällan vi står inför den typen av omvälvande och farliga förändringar.
Du reagerar lika skeptiskt när din chef eller kollega presenterar ett förslag på en förändring på måndagsmötet som om det gällde något livshotande.

Anthony K. Tjan har ett mycket konkret förslag på hur du kan bli av med din "Finn-fem-fel-mentalitet" som gärna gör sig tillkänna när det är förändringar på gång. Istället för att du automatisk ska leta efter alla fel som kan komma att inträffa om det nya förslag blir verklighet, så presenterar han en metod som låter dig tänka och reflektera innan du delar med dig av dina farhågor. Metoden heter "24 x 3 regeln" och är enligt Tjan ett utmärkt sätt att träna sig i att bli mer optimistiskt inställd till förändringar. Regeln fungerar så här:

  1. Nästa gång du hör ett förändringsförslag från någon ska du vänta 24 sekunder med att ge din syn på saken. Under denna tid ska du inte tänka en enda negativ tanke som har med förändringen att göra, utan enbart vara fokuserad på vilka positiva möjligheter den kan innebära.
  2. När du har lärt dig att vänta 24 sekunder, blir nästa steg blir att vänta 24 minuter innan du yttrar dig om förändringen. Nu har du tid att mer noggrant fundera på varför det här faktiskt kan vara något som kan gagna er alla.
  3. Det tredje och sista steget i modellen innebär att du ska vänta ett helt dygn, alltså 24 timmar innan du tillåter dig att tänka eller presentera några negativa tankar om förslaget. Det är så klart inte alltid så lätt, och även om du inte klarar av alla gånger att hålla alla negativa och pessimistiska tankar borta, så är det ändå en bra metod att medvetandegöra dina negativa tankebanor.
Självklart kan det finnas fog för att vara kritisk. Alla förslag är inte bra förslag. Men genom att tillåta både dig själv och andra att fokusera på möjligheterna till att börja med, så stärker det din förmåga att fokusera på det positiva. Dessutom kommer ni att få ett helt annat och tillåtande klimat på arbetsplatsen. Fler kommer att våga komma med idéer och förslag när man inte direkt möts av tvivel eller i värsta fall hån.

Den här modellen fungerar självklart även i andra sammanhang än på arbetsplatsen. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...