tisdag 15 mars 2011

HJÄRNKRAFT


Tyvärr är det så att vi, det vill säga människan, är "designad" för att ta åt oss av det negativa i betydligt större utsträckning än det positiva. Vårt samhälle har utvecklats enormt och det är idag stor skillnad i vårt sätt att leva mot när vi levde i grupper på savannen i Afrika (som urtidsmänniskan). Vi själva har däremot inte alls hängt med i utvecklingen på samma sätt. Forskare menar att den utveckling som har skett från då och fram till idag vad gäller våra gener endast handlar om promille. Vi fungerar alltså nästan identiskt som människan gjorde då.

Något som då var väldigt viktigt för oss var att ständigt vara på vakt på förändringar som kunde leda till fara för oss. En nedärvd instinkt som har hjälpt oss som art att överleva. Genom att kunna förutsäga hot och faror har vi som en av få arter lyckats överleva så länge. Problemet för oss idag är bara att vi fortfarande ställer oss frågande, skeptiska och negativa till så mycket.

Vår instinkt är alltså att se på nyheter och förändringar som hot och fara.
Men idag är det sällan så att det verkligen är farliga förändringar som det handlar om.
Det är inte förenat med livsfara att byta arbetsuppgifter.
Det är mycket sällan dödligt att börja motionera.
Att gå ner 10 kg i vikt är inte farligt för någon med övervikt.
Att bli av med sitt jobb är självklart inte en rolig upplevelse, men det är heller inte något som är livshotande.

Vi behöver idag träna på att tänka mer i positiva termer och se förändring som möjlighet och inte ett hot.
Det positiva är att med träning så kommer hjärnans struktur att förändra sig. För varje gång du tänker en tanke så bildas kopplingar i hjärnan. Ju oftare du tänker denna tanke, desto fler kopplingar och desto lättare och snabbare kan hjärnan tänka denna tanke igen och igen.

Följden blir att om du är duktig på att "gödsla" dina tveksamheter och negativa tankar, så kommer det bara att falla sig lättare och lättare att tänka negativt.
Så självklart ska du träna och träna och träna på att tänka positiva och glada tankar. Du kommer du att bli världsmästare på att tänka goda och stärkande tankar och lättare se dina möjligheter.

Välj någon av nedanstående affirmationer och tänk den så ofta du kan i dag, och känn efter vad det har får för konsekvenser för ditt sätt att må:

Jag är värdefull
Jag har det jag behöver för att klara det jag möter
Jag är stark och glad
Jag har tro och tillförsikt
Jag är fantastisk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...