lördag 30 juli 2011

DIABETIKER MÅR BÄTTRE AV MOTION

Konditionsträning i kombination med styrke- och smidighetsträning hjälper diabetiker att hålla insulinet i schack. Dr. Ruchi Mathur berättar om motionens positiva effekter både för att förebygga och kontrollera diabetes.

Antalet diabetessjuka fortsätter att öka i världen. Därför är det viktigt både att förebygga och kontrollera symptom. I Los Angeles Times berättar Dr. Ruchi Mathur om ett framgångsrikt koncept utarbetat på Cedars-Sinai Medical Center. Där har man fokuserat på motionens nytta både för att förebygga och kontrollera diabetes.
Mathur säger att motion som bekant är viktigt för alla, men att diabetiker i synnerhet kan vinna fördelar med motion. Som diabetiker är det viktigt att hålla blodsockret på en jämn nivå och motion gör just det. Dessutom finns så klart en massa andra både fysiska och psykiska fördelar med motion för alla som motioner.

De fördelar man nu också har lyckats identifiera för motionerande diabetiker är att deras insulin regleras så att kroppen lättare kan föra ut glukos till cellerna och använda det som bränsle. Det är även en positiv effekt som håller i sig flera timmar efter motionspasset.
Dessutom har det visat sig att det bästa är att motionera på en lagom nivå. Det krävs alltså inte intensiva träningspass för att få denna effekt.

Mathur rekommenderar diabetiker att se till att få 150 minuters motion i lugn/lagom takt per vecka. Många diabetiker får också andra hälsoproblem och för dem gäller det att anpassa aktivitet efter förmåga.  Att gå, dansa eller simma är aktiviteter som Mathur menar är både bra och effektiva.
Om man börjar känna av de positiva effekterna av den lätta till moderata motionen kan man sedan utöka genom att exempelvis träna yoga eller styrketräning. Att kunna kombinera motion som tränar konditionen och kombinera det med träning som stärker och gör dig smidig är det ultimata träningsprogrammet menar Mathur.

1 kommentar:

 1. My spirit moved absent about 3 a long timе juѕt before
  my shape had the braveness tο last οf all finіsh thіs saga,
  and I did get I ωas signіficаntly bettеr obtaineԁ in the tοwn I ultіmаtely situatеd to anԁ as
  for the sounԁ fortunе I was trying tо find, I discoѵered
  what Joseph Cаmρbell wrote was cοrreсt: &#8220Your full boԁily platform has learned that this іs thе way to be alive in this sοcіety and
  the ωaу to give thе еxtrаordinarily rіght
  that you hаѵe tο pгovide. These substances
  are oftеn noticed in all variations οf proρerties, evеn peoрle that usuаlly arе nоt meant to bе 'green'.
  Carry on 11 miles, and look аt with cагe
  for the sign to Laupаhoehoe Issue Beach Paгk on the сorrectly.


  Feel free to viѕіt my site :: Www.Startaid.Com

  SvaraRadera

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...