måndag 4 februari 2019

Vi måste prata om psykisk ohälsaPsykisk ohälsa, något vi inte gärna pratar om...
Att vara sjuk "i kroppen", som en inflammerad blindtarm, ett brutet ben eller influensa, det är ok, för det definierar inte dig som person.
Men om du mår dåligt psykisk så har det helt plötsligt med dig som person att göra.
Det är ju också så att vi säger att vi har BLIVIT förkylda, FÅTT influensa eller DRABBATS av vinterkräksjukan.
Men vi säger att vi ÄR deprimerade. Vi ÄR bipolära. Eller vi ÄR utbrända.
Om vi istället skulle säga att vi har en depression, bipolaritet eller utbrändhet så blir det en annan "känsla". Det är stor skillnad på att "ha" något mot att "vara" något. Det vi har kan vi lätt bli av med och det definierar oss inte som personer och förändrar inte vår värde som människor - precis som med en förkylning.
Det här tror jag är en jätteviktig aspekt.

Vi måste också inse att psykisk ohälsa kan drabba precis vem som helst.
Och tyvärr gör den också det.
Idag drabbas dubbelt så många barn av psykisk ohälsa som för 10 år sedan.
Statistiken säger att ungefär 15 % av alla kvinnor har idag någon form av psykisk ohälsa och 10 % av alla män.
Psykisk ohälsa är idag den allra vanligaste anledningen till sjukskrivning.
Och det ser inte bättre ut än att den statistiken håller i sig.
Inte minst inom arbetslivet är den psykiska ohälsan ett stort problem. Dels orsakar den ekonomiska problem på grund av sjukskrivningar, men framför allt handlar det om arbetsplatser som inte fungerar. Organisationer, chefer och ledare mäktar inte själva med sina arbetsuppgifter många gånger, och att då vara ett stöd åt medarbetare enskilt eller i grupp som inte heller mår bra skapar dysfunktionella arbetsplatser.

Tyvärr har vi någon gammal och förlegad syn att alla "tillstånd som drabbar oss ovanför ögonbrynen är något vi ska skämmas över. Men om det sker i resten av kroppen så är det ok och inte något som vi kan rå för. Med kunskapen vi har i dag vet vi ju att vi inte blir deprimerade för att vi är "svaga i psyket" eller har någon annan "defekt". Vi vet att depression, utbrändhet, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar osv. finns i alla samhällsklasser, på alla positioner i samhället och bland både unga och gamla. Det finns inte något vaccin.
Det är lika idiotiskt att känna skuld och skam för att man fått vinterkräksjukan som att man har  drabbats av Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (borderline) när vi tänker på det.
Men det är inte så de flesta upplever det.
Låt oss hjälpas åt att ändra på det.

Det vi måste gör är att PRATA om det!
Låt det vara lika naturligt och självklart som att du har fått en förkylning.
För är det enkelt att prata om det kan vi också börja göra det tidigare. Och då är chansen stor att vi också kan få hjälp tidigare.
Psykisk ohälsa är inte något som man bör "klara av själv". Det kräver förståelse från omgivningen och det blir bättre när det finns en öppenhet kring det.

Berätta! Du som på något sätt känner av psykisk ohälsa.
Och fråga? Du som ser att någon i din närhet inte verkar må bra. Fråga sedan också hur du på bästa sätt kan vara ett stöd.
Vi behöver ta hand om varandra bättre i ett samhälle som inte alla gånger är gjort får att vi ska klara av att leva i det. Speciellt inte om man har drabbats av någon form av psykisk ohälsa.

Var rädda om varandra 💗!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...