torsdag 7 februari 2019

HÄLSA på jobbet!


Ny statistik visar att den vanligaste orsaken till sjukskrivning är psykisk ohälsa.
Det är en enorm kostnad för arbetsgivare att de anställda inte mår bra på jobbet - oavsett om anledningen är en influensa eller psykisk ohälsa. Och det är givetvis en stor kostnad och ett stort lidanden för den anställde.
Psykisk ohälsa kan ha många olika anledningar och symptom och de behöver inte alls ha något alls att göra med arbetet och arbetsplatsen. Men, alldeles för många gånger har den det.
Och i och med att vi spenderar så mycket tid på våra arbetsplatser har vi ett gemensamt ansvar för varandras psykiska välmående - både som chefer och kollegor.

När jag studerade sociologi för många år sedan läste jag en mening i en av böckerna som ingick i kursen. Den meningen etsade sig verkligen fast i mig och jag har tänkt på den mycket:
"Du är din omgivnings psykosociala miljö".
Du och jag påverkar genom vårt sätt att vara hur våra kollegor mår. Och de oss.
Här ligger ett stort och svårt ansvar hos chefer och företagsledare att skapa ett gott företagsklimat.

För ett antal år sedan arbetade jag med att coacha chefer och medarbetare på företag runt om i Västmanland till bättre arbetsförhållanden och ökad arbetsglädje. Jag jobbade med chefer, arbetsledare, grupper och individer och det var ett oerhört spännande jobb.
När jag kom till en ny arbetsplats samlade jag alltid alla till ett gemensamt avstamp i vårt samarbete för att berätta om mina tankar, men framför allt för att få höra om deras förväntningar på vad vårt samarbete skulle ge.

När jag samlat ihop lite information om hur man på den aktuella arbetsplatsen tyckte att det fungerade med och hur man upplevde klimatet, så ställde jag alltid en och samma fråga.
- Hur är det här på XXX (företags namn)? Hälsar ni på varandra när ni möts på parkeringen, i kapprummet, i korridorerna, i fikarummet/matsalen eller på andra ställen?
De anställda tyckte ofta att det var en underlig fråga.
Några undrade högljutt vad det hade med saken att göra? Men behöver väl inte hälsa på alla?!?!? 
Och gemensamt för de arbetsplatser som hade en väldigt dåligt klimat och stor vantrivsel var att de var få som hälsade.
Jag gick inte in i diskussionen så mycket mer just där och då utan gav dem bara en utmaning som de skulle jobba med under de 14 dagar som det skulle ta tills vi träffades nästa gång.
ALLA skulle börja hälsa på ALLA.
Då var det genast några som protesterade att det skulle ju inte gå!
- Varför då? undrade jag.
- Jo, för man kan ju inte komma ihåg alla gånger vem man har hälsa på under dagen, svarade någon.
- Och? undrade jag.
Dilemmat var att om man bestämmer att alla ska hälsa på alla och man inte kan komma ihåg vilka man redan har hälsat på, så finns en risk att man råkar hälsa på någon två gånger, eller kanske till och med tre gånger, på samma dag.
Och om det är det värsta som kan hända på en arbetsplats, så kanske man kan ta det 😉.
Jag såg hur skeptiska många var till utmaningen innan jag åkte. Men de lovade mig ändå att anta den och att vi skulle utvärdera den efter 14 dagar.

I samtliga fall när de 14 dagarna hade gått upplevdes en mer positiv stämning på arbetsplatsen.
Så viktigt är det att bekräfta varande. Att se och att säga hej.
För en del personer är det totalt oviktigt. Det är personer som är mer introverta och mer koncentrerade på sig själva och sina arbetsuppgifter. Och det vill jag förtydliga inte alls är fel. Vi är olika. Men, en introvert person som inte vill ha kontakt med andra och som framför allt inte vill hälsa ger skenet av att vara ointresserad. Risken är att kollegorna känner sig oviktiga och så är det ju egentligen inte alls. Men så blir upplevelsen.
Att hälsa behöver inte innebära mer än ett hej, möjligtvis ett leende för en extra positivt effekt. Men den som inte vill ha mer umgänge än så behöver inte det.
Det finns ofta ett antal personer på alla större arbetsplatser som mår dåligt och som tvivlar på sig själva och sin förmåga. Dessa personer känner sig oviktiga och osäkra. Bara genom att någon säger hej ökar deras känsla av värde.
Det är så enkelt!
Och det är så effektivt.

Så bra hälsa på jobbet startar med att ni hälsar på varandra 😊.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...