fredag 27 juni 2014

DU är din omgivnings sociala miljö

När jag läste till Beteendevetare läste jag väldigt mycket litteratur. Mycket av det jag läste var jättespännande. Utbildningen och dess innehåll var helt klart rätt för mig. Men det är speciellt en mening av alla hundra tusentals meningar som jag läste under studietiden som fastnade. Jag tror att det var från någon av böckerna i Sociologi, men jag minns inte vilken. Boken var på engelska, och översatt lyder den något i stil med:

- Du är din omgivnings sociala miljö.

Det är klart att jag visste det innan, att jag och alla andra påverkar de personer vi har omkring oss i olika sammanhang. Men just där och då så slog det an extra mycket. Tänk så viktigt det är att förstå att vi alla har ett ansvar för hur vår omgivning mår genom vårt sätt att vara och inte vara. 

Ta bara en sådan situation som om du har en familjemedlem eller kollega , alltså en person som du har i din närhet kanske dagligen, och som har någon form av negativt beteende. Det kan handla om att:

  • hen är på dåligt humör och fräser och spottar och beter sig allmänt illa.
  • hen är kall och avvisande.
  • hen för att stärka sig själv har ett behov av att trycka ner andra i sin omgivning.
Det är självklart ok att ha en dåligt dag. Alla behöver inte alltid vara glada och tillfreds med sin tillvaro. Men, det är viktigt att fundera på hur det beteendet du faktiskt väljer - för ja, det är ett val, påverkar de du har omkring dig.

Om du väljer att konfrontera en person som har ett beteende som får dig och kanske andra familjemedlemmar, vänner eller kollegor att må dåligt, är det ganska vanligt att du får höra något i stil med att: - Jag har rätt och vara på det här sättet om jag vill. Bry dig inte om det bara.
Problemet är ofta att personen i fråga faktiskt inte förstår vidden av sitt beteende. Hen är ofta så inne i sin offerroll att allt som hen känner är att situationen enbart handlar om hen. Är det någon utomstående som "drabbas" så får de skylla sig själva i princip.

Den som väljer att fokusera på det som är negativt i sin tillvaro och som även medvetet eller omedvetet ser till att omgivningen får känna av samma energier förändrar hormonbalansen både hos sig själv och hos omgivningen. Hormonet kortisol kommer att öka. Ett hormon som stiger så snart vi känner oss stressade, irriterade och på dåligt humör. Genom att agera ut sin ilska och frustration kommer även omgivningen att snart få ökade kortisolnivåer. En kollega på en arbetsplats som har hamnat i en negativ spiral och som gärna agerar sin negativitet utåt på olika sätt kommer lätt att försätta en hel avdelning/arbetsplats i ett kortisolstint tillstånd. Kortisol är dessutom en långtidsverkande hormon som lätt sätter stämningen för en lång tid framöver.
Det motsatta hormonet - oxytocin, som är vårt må bra hormon, stimuleras av närhet, värme och gemenskap. De får oss att må bra och känna oss tillfreds med varandra och oss själva. De är dock ett hormon som till skillnad från kortisolet är mer korttidsverkande.
Det innebär att en person med negativ inställning och negativt agerande kan få en hel familj eller arbetsplats att må dåligt en ganska lång tid framöver. För att vända på den trenden krävs regelbunden aktivitet/agerande som får de inblandade att må bra och sätter igång produktionen av oxytocin. Ett ständigt pågående "arbete" med andra ord.

Jag tror att de allra flesta känner igen sig - kanske speciellt med att ha mött en sådan kortisolspridande person. Kanske inte lika många som vågar/klarar att inse att de själva ibland (eller ofta/alltid) är en sådan person.
Om du har en sådan person i din närhet är det viktigt att få den personen att förstå att hens beteende påverkar många på ett negativt sätt. Det är inte alltid lätt, men genom att tala ur ett "jag-perspektiv" och förklara hur du själv mår av agerandet så kan det ge personen i fråga en möjlighet att både förstå och kunna förändra. 

Frågan är, hur vill DU att andra människor ska må när de är i din närhet?
Din närvaro och ditt agerande (eller brist på agerande) kommer att påverka dem. Hur vill du att de ska påverkas?
Du är din omgivnings sociala miljö. Hur vill du att den miljön ska upplevas?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...