tisdag 4 december 2012

ORO - för det mesta alldeles i onödan


Jag läste någonstans att vi kan lägga ner väldigt mycket tid och energi på att oroa oss för saker som faktiskt väldigt sällan blir verklighet. Självklart har vi olika tendens för att ägna oss åt att oro. De som gör de i stor utsträckning kan ägna timmar, dagar, månader och år åt att ängslas över saker som aldrig händer. Faktum är att i de allra flesta fall är risken att de vi oroar oss för så liten att den går att mäta i promille... om ens det.

Chansen är alltså väldigt stor att om du går och ängslas och oroar dig över något, så gör du det alldeles i onödan. Det innebär att du lägger ner mycket tid och energi på något som inte kommer att inträffa.
Att ta ut elände i förskott innebär att du får dubbelt upp och lite till av det jobbiga.
Om det å andra sidan skulle vara så att det någon gång faktiskt inträffar något som du haft anledning att oroa dig för, kommer du finna att du där och då kan ta tag i situationen. Det skulle inte ha påverkat någonting att du i förtid oroat dig. Tvärtom har du kanske försatt dig i en offerroll och urholkat din tro på dig själv och din förmåga.

Oro är en naturlig känsla och något som vi alla känner då och då.
Det är alltså inte en känsla som vi bör ignorera eller förtränga.
Men att ägna mycket tid åt oro för att saker ska hända som du dels inte har kontroll över/kan påverka eller som du vet med stor sannolikhet inte kommer att inträffa är inte bra för dig.

Känner du ofta oro över något specifikt eller allmänt, kan det vara bra att gå och prata med någon om hur du tänker och känner - en läkare, kurator, coach, psykolog eller någon annan kunnig.
Du kan också själv börja fundera själv kring dina tankar och känslor. Gärna skriva ner hur du tänker kring din situation och det du oroar dig över.

  1. Beskriv det du oroar dig över. Hur ser situationen ut?
  2. Vad är det värsta som kan hända?
  3. Hur stor är sannolikheten att det kommer att hända? Säg att du exempelvis oroar dig för att hissen ska störta. Ta då reda på fakta om  hissar och hur ofta det verkligen inträffar att hissar störtar. Känner du någon som har varit med om något liknande? 
  4. Hur stor procentuell risk kan du räkna med att det du oroar dig för kommer att inträffa? 
Om du efter dessa funderingar kommer fram till att risken för att de du känner oro för verkligen kommer att inträffa är mycket liten kommer det vara lättare för dig att, ur ett mer realistiskt perspektiv, kunna tänka mer rationellt kring situationen. Försök då att hitta andra saker att fokusera på . Sådant som ger dig energi istället för tar den.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...