tisdag 3 januari 2012

VOLKSWAGEN VILL MINSKA DE ANSTÄLLDAS STRESS

Att uppleva stress på jobbet hör mer eller mindre till vanligheterna idag, tyvärr. Arbetsgivaren vill att så få anställda ska klara av så mycket som möjligt, och det är inte så konstigt. Till syvende och sist handlar det om pengar och personal kostar. Nu vill jag inte påstå att alla arbetsgivare är hårdnackade och skoningslöst enbart tänker på pengar och inte alls på personalens välmående. Så är det självklart inte. Det finns många kloka chefer och företagsledningar som har insett vikten av att ha en välmående och välbalanserad personal. Det i sig är en investering som gör företaget starkare. Däremot är det ofta så att man prioriterar kortsiktiga lösningar före långsiktiga handlingsplaner. Den kostnaden är det ofta personalen som får bära i form av mer stress.

En annan anledning till att vi idag upplever mer stress i våra jobb är att vi nu ständigt är uppkopplade och nåbara. Vi kan inte längre på samma sätt bara "stänga av" jobbet när vi går hem. Vi har det med oss om så bara i tanken, vilket kan vara nog så stressande. Kanske känner vi också att vi bara ska svara på ett par mejl hemifrån på kvällen eller ringa det där samtalet för att höra att allt har gått som planerat. Det finns alltid något mer att göra och arbetsuppgifterna är sällan helt avklarade.

Ett företag som tar sitt ansvar och förhoppningsvis inspirerar andra företag att göra likadant är Volkswagen som har beslutat att stänga ner personalens tillgång till jobbmejlen under icke-arbetstid. De anställda kommer åt sin mejl 30 minuter innan arbetsdagen börjar och 30 minuter efter arbetsdagens slut. På så sätt hoppas man kunna minska deras upplevda stress. Detta innefattar inte personal med högre befattningar -  de får finna sig i att ha mer stressfylld arbetssituation.

Intressant att se om fler företag kommer att tänka i liknande banor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...