fredag 9 september 2011

HÖJ DIN SJÄLVKÄNSLA GENOM ATT LYSSNA PÅ ANDRA

Att anse sig ha dålig självkänsla är relativt vanligt.
Självkänsla handlar om dina tankar om vem du är och ditt egenvärde. En person med låg självkänsla tycker att hon/han i olika sammanhang inte är lika bra, lika framgångsrik, lika värdefull som andra personer.

Vi har fått lära oss att det går att träna upp en låg självkänsla - och det stämmer bra. Även om du i många år, kanske från det att du var barn har "tränats in i tanken" på att du inte är lika värdefull som andra. Eller om du helt enkelt inte har insett vikten av att lära känna dig själv (själv + känsla), så är det aldrig försent.
Till stor del handlar det just om att lära känna dig själv. Det är bra att börja med att fundera på vem du egentligen är. Vad du tycker, tänker och känner i olika situationer. Något som kan vara svårt till att börja med om du inte är van vin att känna efter och lyssna på dig själv.

När vi pratar om självkänsla har vi fått lära oss att rikta fokus mot oss själva, och det är alltid en bra start. Men jag skulle också vilja uppmana dig som upplever att du har dålig självkänsla att rikta blickarna utåt. Kanske inte så mycket för att se hur andra i din omgivning verkar ha det. För om du ser efter kommer du att skapa dina egna bilder och sanningar av det du ser, och det är inte alls säkert att det är överensstämmande med verkligheten. Vi är ganska duktiga på att bilda oss sanningar om hur andra är och har det, men det kan många gånger vara ganska långt från sanningen. Det du behöver göra är att öppna upp för att diskutera, våga fråga och ta reda på hur andra tycker, tänker och känner i olika situationer. Det du kommer att få reda på då är att betydligt fler personer än du kan föreställa dig och tvivlar på sig själv och sin förmåga av och till.

Lättast är att börja prata med någon som du känner väl. Om du inte är van vid att diskutera frågor som kan kännas personliga, prata om känslor och upplevelser, så kan du börja med något som inte är så "laddat" för dig själv. Några exempel på områden att diskutera:

  • Hur det känns att komma in i ett nästan fullsatt fikarum på jobbet. Ska man hälsa då? På alla? Var ska man sätta sig? Kan det kännas jobbigt/pinsamt?
  • Att ringa och boka om en tid (till frissan, bilbesiktningen, tandläkaren). Känns det jobbigt? Hur gör du?
  • Att vara missnöjd med maten på en restaurang. Hur gör du? Säger du till? På vilket sätt?
Det finns tusen och en exempel. Börja att intressera dig för andra människors tankar. Ibland kommer du att märka att de inte alls delar din osäkerhet eller dina farhågor. Kanske kan de till och med få dig att se på en situation på ett nytt sätt som gör att du inte själv känner dig så osäker. Eller så kommer de att dela med sig av det som de själva tycker är jobbigt och då kommer du att inse att du absolut inte är ensam om dina tankar och känslor. Den vetskapen är ofta mycket stärkande.

Ett annat bra tips är att läsa mycket böcker, gärna självbiografier. Där kommer du att möta en annan människas tankar och inse att vi alla bär med oss egna tankar och funderingar, som vi kanske tror att vi är ensamma om när de i själva verket delas av väldigt många.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...