måndag 16 maj 2011

UNG MED BOTOX - MEN UTAN KÄNSLOR?

Botox får dig visserligen att se slät och ung ut, men i och med att ansiktet inte förmår att visa dina ansiktsuttryck på ett korrekt sätt, så kan omgivningen inte läsa dina känslor.Jag läser på Psykologibloggen.se om en nyligen genomförd studie publicerad i Social Psychological and Personality Science på den psykologiska konsekvensen av att vi använder Botox.
Då vi till mycket stor del läser av andra människors känslor genom att studera deras ansiktsuttryck, så menar författarna till studien, David Neal och Tanya Chartrand, att Botoxinjektioner försvårar detta. Normalt läser vi av våra medmänniskors ansiktsuttryck och utan att vara medvetna om det så härmar vi dessutom ansiktsuttrycker som en spegling.

Studien som genomfördes på Botoxinjicerade personer visade att det var svårare att läsa av deras känslor än för kontrollgruppen som var utan Botox. Ironiskt nog, påpekar Neal som genomförde studien, så injicerar personer Botox i sina ansikten för att framstå bättre i sociala sammanhang. Konsekvensen blir att visserligen ser de bra ut, men de får svårare att förmedla sin känslor och missar därmed viktiga bitar i det sociala samspelet.

Aftonbladet kan man läsa om mamman till 8-åriga Britney som "hjälper" sin dotter att bli av med hennes skrattrynkor runt ögonen med Botox. Allt för att dottern ska bli mer nöjd med sitt utséende och kunna vinna de skönhetstävlingar som hon deltar i. Stackars barn! Och stackars mamma också, antar jag.
För en 8-årig flicka blir det så klart helt sjuka idéal om det inte får synas att man skattar. Jag tänker också på vad hon ska missa i det sociala samspelet när hennes kamrater inte kan läsa av vilket humör hon är på.
Ur led är världen.

2 kommentarer:

  1. Ja, sannerligen. Det måste nästan strida mot någon lag va?

    SvaraRadera
  2. Matilda - det finns nog både en och flera laga man skulle kunna åberopa, skulle jag tro.

    SvaraRadera

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...