måndag 4 april 2011

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP


Kommunikativt ledarskap är ett förhållningssätt där företaget har insett vikten av en god och fungerande kommunikation för att driva verksamheten framåt. Denna form av ledarskap bygger på att cheferna vågar ha en dialog med medarbetarna. Genom att lyssna och resonera för chefen verksamheten framåt.

I Chefstidningen (2/11) kan man läsa om det framgångsrika sättet som Stockholms stad har använt just Kommunikativt ledarskap på. Det har man gjort så bra att man fick Stora Informationspriset 2010.
Det kommunikativa ledarskapet består av sex dimensioner:
  1. Förmedling av organisationens budskap: En kommunikativ ledare förmedlar organisationens budskap på ett sätt som gör att medarbetarna känner att de är med och bidrar till att visioner och mål nås. Chefen ska kunna förklara bakgrund och orsak till aktuella händelser och även förklara hur de påverkar verksamheten. Chefen är den som genom sin förmåga att kommunicera får medarbetarna engagerade i organisationen och dess utveckling.
  2. Tydlighet, ramar och förväntningar: En kommunikativ är tydlig med vad som förväntas av medarbetarna och vilket handlingsutrymme som finns. Det skapar trygghet och är grunden för en väl fungerande arbetsplats.
  3. Återkoppling: En kommunikativ ledare har god förmåga att återkoppla prestation och resultat. Både det som fungerar bra och det som kan förbättras måste kommuniceras. Om detta sker konsekvent leds medarbetarna i rätt riktning samtidigt som de stimuleras till utveckling av både sig själva och arbetsplatsen. 
  4. En närvarande och coachande chef: En kommunikativ ledare är närvarande och lyssnande. Det innebär att chefen måste vara synlig och finnas tillgänglig för medarbetarna. Genom ett coachande förhållningssätt stimulerar chefen medarbetarna till utveckling och ökat engagemang.
  5. Dialog och delaktighet: En kommunikativ ledare skapar delaktighet genom att informera, involvera och ge utrymme för reflektion. Dialog skapar ökad förståelse. Det krävas att chefen är tydlig med vad som är påverkbart för medarbetarna och vad som är beslut som inte är påverkbara.
  6. Öppenhet och respekt: En kommunikativ ledare visar tillit till sina medarbetare. Klimatet på arbetsplatsen ska präglas av öppenhet och respekt. Chefens roll är att bekräfta de beteenden som stärker och utvecklar organisationen. 
Det gläder mig att denna form av ledarskap tar mer och mer plats och att resultatet av det belönas. Detta är ett förhållningssätt som jag har coachat chefer i  under ett par år. 

1 kommentar:

  1. Det är mycket positivt att det kommunikativa ledarskapet vinner gehör då det betyder så mycket för medarbetarnas trivsel. Jag har erfarenhet av många olika arbetsplatser. Det som motiverar är ju ofta just dialogen och att man i samtal befinner sig på jämbördig nivå.Svenskt ledarskap utmärker sig inom detta område vad jag förstått. I t ex Tyskland eller USA är det inte samma kommunikativa ledarskap som gäller. Frågan är vilka typer av ledarskap som ger bäst resultat. Här spelar troligen ländernas olika kulturer en stor roll, eller vad tror du?

    SvaraRadera

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...