tisdag 9 november 2010

ATT SE SIN EGEN DEL


Att arbeta tillsammans med andra kan självklart vara både positivt och stärkande, men också jobbigt och krävande. Framför allt om arbetsplatsen står inför förändringar av olika slag, sätts ofta samarbetet kollegor emellan på prov. När medarbetare och kanske även chefer inte vet vad framtiden för med sig är det svårt att vara tydlig och konsekvent. Ju mer osäkra och stressade vi känner oss på jobbet desto svårare brukar det kunna bli att samarbeta med andra - när det egentligen borde vara tvärtom. Vi skulle i dessa situationer kunna finna styrka och bekräftelse hos varandra istället.

Om du du upplever att du är i en jobbig situation på din arbetsplats när det gäller samarbetet med dina kollegor, kan du ställa några frågor till dig själv. Frågor som kan kräver både lite tankeverksamhet och en del självinsikt, men som i gengäld verkligen kan förändra förutsättningarna för ditt arbete framöver. Frågorna lyder som så:

  • Hur har du bidragit till att skapa situationen som du befinner dig i?
  • Vad har du för ansvar i denna situation?
  • Vad kan DU göra nu för att förutsättningarna ska förändras?
För även om det är så att du tycker att dina kollegor har gjort fel och bör ändra på sig, så kan du ALDRIG kräva  att andra personer ska ändra på sig. Du kan påtala och framföra önskemål, men den enda person som du kan förmå att ändra på sig är DU SJÄLV. Genom att ändra på sina handlingar och tankar i relation till andra kan mycket hända. Inte bara mår man bättre själv, utan dessutom blir det gärna en kedjereaktion av förändringar även hos de andra inblandade.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...