onsdag 3 november 2010

ARBETSGLÄDJE OCH KOMMUNIKATION


En av mina absoluta "käpphästar" är området ARBETSGLÄDJE. Vi arbetar ungefär (beroende på en massa olika faktorer så klart) 9000 dagar i våra liv det motsvarar 78.000 timmar. Det är en mycket stor del av vår vakna tid som vi tillbringar på jobbet. Det är alltså en väldigt god investering, både av dig själv och din arbetsgivare att skapa de bästa förutsättningarna för ett gott och trevligt arbetsklimat. Forskning har dessutom visat att personal som mår bra på sin arbetsplats också producerar bättre. Med andra ord är det en klok investering att satsa på personalens trivsel och välmående.

En av de främsta orsakerna till att vi inte upplever arbetsglädje är att kommunikationen inte fungerar som den ska på arbetsplatsen. Det gäller för övrigt i alla sammanhang där vi ska umgås med andra människor.
Kommunikation innefattar många olika delar.

 1. Den som säger någonting (kommunicerar). Vem är han/hon? Vad har vi för förutfattade meningar om honom/henne? Är det kungen eller en kollega som säger exakt samma sak, så kommer du att tolka det olika beroende på att du lägger in en massa förutfattade meningar och tolkningar, helt omedvetet.
 2. Hur den som kommunicerar pratar: tonfall, ordval, dialekt etc.
 3. Kroppsspråket. Faktum är att vi har svårt att "ljuga" med vårta kroppar och desto lättare att göra det med våra munnar. Vi är också mycket duktiga på att läsa av om en persons kroppsspråk inte stämmer överens med det han/hon kommunicerar med munnen. Känns det inte som en harmoni däremellan, så har vi svårt att tro på det som sägs. Vi tenderar att döma kroppsspråket som trovärdigare.
 4. Mottagaren. Den som lyssnar har sitt "bagage" med sig och utifrån sina erfarenheter tolkas det sagda och värderas.
Om en person ska berätta något för 10 andra personer på ett möte (alla hör samma sak), så kommer de garanterat att tolka det på kanske inte 10 olika sätt, men åtminstone på flera olika.
På en arbetsplats gäller det dels att se till att man har vägar för att ALLA nås av den aktuella och viktiga informationen som berör alla. Det kan göras på olika sätt; möten, anslagstavlan, mejlutskick, gemensamt plattform på nätet etc. Alla ska veta var de ska vända sig för att få tag på den information de behöver om man exempelvis inte kunnat närvara vid ett möte.
Det är också många gånger nödvändigt att förtydliga och dubbelkolla att informationen (kommunikationen) har tolkats och förståtts på det sätt som var meningen. Särskilt när det handlar om viktiga frågor. På ett möte bör man avsluta med att återigen kortfattat gå igenom frågan, fråga om det finns några funderingar och sammanfatta det som är viktigt.

Att ha ett öppet och tillåtande klimat är självklart viktigt för arbetsglädjen. Att känna att man kan fråga om saker och veta att man får ett ärligt svar.
Jag brukar säga att jag hellre tar ett ärligt  "nej" en ett falskt "ja" när jag frågar om något. Alla ska kunna känna att de kan säga ifrån om det behövs. Att säga nej kan man göra på så många lika sätt, men oftast går det att göra det på ett sätt som känns rakt, ärligt och inte aggressivt/nedlåtande.
- Nej, tyvärr har jag ingen möjlighet att hjälpa dig idag. Men kom gärna tillbaka i morgon, så ska jag se om jag har bättre med tid då.
Det är ett nej som jag inte behöver känna mig förbannad eller kränkt över. Däremot:
- Nej, du vet du. Tror du att jag kan hinna med allt här.Du får fixa det själv. Jag har annat att göra.
Det svaret har egentligen samma innebörd (ett "Nej"), men det är så mycket svårare att hantera.

Viktigt är också att kommunicera i positiva termer med sina kollegor. Några glada och uppmuntrande ord sätter energin i dallring och snart sprider sig de positiva vibrationerna även till andra kollegor. Säkert har du känt av energin i ett rum du kommer in i. Du kan känna med en gång om stämningen är tryckt och irriterad eller om den är glad och uppsluppen - även om du inte hör något.

Så hjälp till med att sätta den positiva energin i gungning på din arbetsplats och säg eller gör något trevligt åt en kollega. 

2 kommentarer:

 1. Sånt där är mycket intressant!
  Speciellt nu för min del då jag ju just nu är i uppstarten i en ny arbetsgrupp. I dagsläget är vi 8, en kommer sen i december. Jag har själv deltagit i rekryteringen vilket är en fördel för min relation till de andra.
  Och jag tror vi fått till en av varje sort.:)

  Och gruppsykologi skulle jag vilja studera lite mer! :)

  SvaraRadera
 2. Chrissan - visst är det spännande! Hör av dig om du vill att jag kommer och "inspirerar" er. Jag kan "sy ihop" ett schysst erbjudande om ni är intresserade ;-).

  SvaraRadera

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...