onsdag 23 juni 2010

ÖVERVIKT OCH INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

Att vara överviktigt bidrar starkt till ökad risk för inflammatoriska sjukdomar (allergier, astma, hjärt- och kärlsjukdomar, ledinflammationer, osteoartros mm). Det beror på att det i fettcellerna lagras skadliga kemikalier som i sin tur gynnar det inflammatoriska förloppet.
Om du är överviktig har du ökad risk att drabbas av diabetes (typ 2). Diabetes har också en stark koppling till inflammation i kroppen.

Problemet med många inflammatoriska tillstånd är att de kan börja i en specifik kroppsdel, t.ex. ett knä för att sedan sprida sig i kroppen och befästa sig i övrig vävnad. Tidigare har man inte förstått detta sammanhang, men idag har man ökad förståelse för att inflammationer kan ha ett spridningsförlopp. Därför är det viktigt att lyssna på kroppen och behandla en inflammation innan den blir "permanent" och riskerar at spridas.

Ur boken "The Inflammation Syndrome" av Jack Challem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...