fredag 12 juni 2009

LIVSREGLER

Allt vi gör, tänker, känner och hur vi beter oss påverkas av många faktorer.

Inom Kognitiv beteendeterapi (KBT) talar man om LIVSREGLER.
Livsregler är DIN uppfattning OM DIG SJÄLV, din "SANNING". Dessa "sanningar" har vi ofta fått lära oss tidigt.
Fick du som barn t.ex. höra att:
- Eva är en sådan flitig och ordentlig flicka. Eller
-Anders är helt omöjlig. Ingenting kan han komma ihåg eller hålla ordning på.
Då är det lätt att du tror på dessa "sanningar" och med tiden gör du dem till DINA.
Får du höra negativa och "sänkande" beskrivningar av dig så skapar du så småningom NEGATIVA LIVSREGLER. Som vuxen kan det vara sanningar som du tagit till dig och tagit för att vara riktiga. Dessa Livsregler kan sedan ligga till grund för dina negativa beteenden såsom stress, överätning, rökning etc.
Får du istället höra positiva och stärkande beskrivningar, så leder det naturligtvis till en starkare självkänsla/självförtroende och även till betydligt mer positiva Livsregler. Men, var uppmärksam på att det kan finnas nackdelar med att kategoriseras som den alltid så duktiga och ordentliga - det kan skapa otroliga prestationskrav som vuxen.
  • Vad har du för Livsregler/sanningar om dig själv? Hur beskriver du dig? Vad är typiskt för dig?
  • Varifrån kommer dessa "sanningar"? Är de aktuella även idag eller är de kvarlevor från förr?
  • Finns det kanske någon Livsregel som du idag, efter att ha funderat på den faktiskt kan ta och säga farväl till för att öppna upp möjligheten till att släppa in nya positiva Livsregler?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...