måndag 1 juli 2013

PROJEKTION - HANDLAR INTE OM DIG

Projektion är ett psykologisk begrepp som innebär att en person som inte kan eller vill kännas vid sina egna svagheter och tillkortakommanden istället för över dem (projicerar) på dig eller någon annan i sin omgivning.
Sigmund Freud talade om detta fenomen och förklarade att det handlar om en försvarsmekanism som gör att de egna tankarna, värdena och handlingarna förminskas när det istället läggs över på någon annan.

Säkert har du varit med om att en vän, bekant, kollega eller annan vid ett eller upprepade tillfällen fört över sin frustration på dig. Beroende på hur du mår och hur stark och säker du är i dig själv tar du åt dig eller kan skaka det av dig. 
Om du känner dig tillfreds med tillvaron och trygg i dig själv är det inte alls säkert att någon kan projicera sina känslor på dig. Kanske bemöter du projiceringen genom att säga ifrån. Eller kanske blir du lite illa till mods, men kan ändå skaka av dig känslan snabbt då du resonerat med dig själv och inser att det hela inte handlar om dig. Det handlar om den andre personer som tror att hon/han växer genom att försöka förminska dig.
Känner du dig å andra sidan otrygg och osäker i dig själv eller situationen, så är det lätt att du tar åt dig av någon annans projicering. Kanske tar du det som en sanning.

När någon annan person försöker förminska dig när det egentligen är hen som har problem/mår dåligt, så handlar det aldrig om dig. Personen som gör detta mår för stunden bättre och kan känna en lättnad när skam och skuld lassas över på dig eller någon annan. Men ganska snart kommer känslorna att komma tillbaka och behovet av att hitta någon ny syndabock att projicera sina känslor på uppstår igen och igen. Det tar aldrig slut förrän personen i fråga inser att problemet ligger hos hen. Med stor sannolik är det inte något hen kommer att komma till insikt med själv. Hen behöver hjälp med det.

Är du drabbad av projicering är det bästa du kan göra att:

  1. Inse att det inte handlar om dig överhuvudtaget.
  2. Påtala för personen som vill förminska dig hur det känns när hen gör det. Var tydligt och berätta att du inte mår bra av det och att du tycker att det inte känns rättvist. Fråga vad det är som gör att personen tycker sig ha rätt att förminska dig på det här sättet.
  3. Fråga också hur personen själv mår. Kanske har du lyckats väcka en tanke och känsla och kan hjälpa personen i fråga att komma tillrätta med de egna problemen.

Vi har alla stunder och perioder då vi mår mer eller mindre bra av olika anledningar. När vi mår dåligt är det alltid enklast att lägga allt som känns tungt och motigt utanför oss själva och hitta anledningar till att det är så på någon annan. Vi vill slippa ansvaret. Men det är aldrig en hållbar strategi.
Vi måste alla och alltid ta ansvar för våra egna liv och handlingar - det är det som är så skrämmande i bland och underbart vid andra tillfällen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...