onsdag 6 mars 2013

DÖRREN I ANSIKTET

För några dagar sedan kunde du läsa om "Foten i dörren". Där beskrev jag en säljteknik som det har forskats på en hel del inom socialpsykologin. Den och nedanstående teknik visar hur vi människor tenderar att reagera. Syftet med att skriva om denna och nedanstående är för att du ska få en inblick i hur du och andra ibland agerar, medvetet eller omedvetet. Du behöver inte se det som ett råd på hur du ska göra för att få som du vill utan snarare som en insikt i hur vi agerar i olika situationer. De flesta av oss har använt båda dessa tekniker oavsett om vi har varit medvetna om dem eller inte. Du kan också vara mer "alert" när någon försöker sälja något till dig då du kan ha en förståelse för hur de lägger upp sin säljprocess.
Jag fick lite kritik vid förra inlägget där man trodde att jag uppmanade er till att lura er omgivning, men det var definitivt inte min avsikt. Jag vill bara belysa hur vi fungerar.

En annan "teknik" som även den kommer från dörrförsäljarnas erfarenheter och sedemera tricks är den så kallade "Door in the face" - Dörren i ansiktet. Som dörrsäljare är en dörr i ansiktet ett klart bevis på att affären är slut innan den ens började. Men en säljare antar ju aldrig nej som ett svar, så därför utvecklades en teknik som faktiskt fungerar inom många områden.

Rent praktiskt går tekniken ut på att den som vill ha någonting ska be om något som känns extra stort och jobbigt. När han eller hon får ett nej, bemöts det med att be om något mindre.
Vi tar ett exempel:
Du behöver hjälp med att bära in ett helt lass med ved som du har beställt och som nu ska staplas i en fin hög vid ditt garage. Det är ganska många kubikmeter ved och det kommer att ta en stund att få alla bitar på plats. Du går över till grannen och frågar om han har möjlighet att hjälpa dig att bära in 8 kubikmeter ved.
Grannen ser inte direkt exalterad ut över möjligheten och stammar något om att han egentligen inte har tid just nu eftersom han håller på med att måla tvättstugan.

Då frågar du istället om han inte kan hjälpa dig med att bära in EN famn full med ved och säger att även det skulle vara till stor hjälp. Grannen kommer då att säga att: - Visst, ett famn kan jag hjälpa dig med.
När han har gått en vända är sannolikheten mycket stor att han kommer att bära ved flera vändor av bara farten. För när man väl har börjat hjälpa till är det svårt att avsluta mitt i innan det är slutfört.

Så om du har något stort och omfattande som du vill ha hjälp med gör du så här:
  1. Om du har något stort som du behöver hjälp med, så förklara då hur mycket det är som du behöver hjälp med. Då personen avböjer frågar du istället om du kan få hjälp med en liten del. Personen kommer då lättare tacka ja.
  2. När personen har gjort det du bett om hjälp med är chansen stor att hen fortsätter för att vara snäll och för att det är svårt att säga att man inte kan/vill fortsätta att hjälpa med något som man har påbörjat.

1 kommentar:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...