torsdag 6 oktober 2011

STRESSFORSKNING VISAR NYA RÖN - MEN BEHÖVER VI DET?


Stress orsakar i dag problem av olika slag hos så många som 30 % av befolkningen, enligt Dr Pawlak, från University Department of Cell Physiology and Pharmacology. Det är alltså en stor anledning till ohälsa och mycket forskning på går för att förstå både hur stressen påverkar våra hjärnor och vad vi kan göra för att hindra de negativa effekterna.


Dr Pawlak, som är involverad i denna forskning har i dagarna tillsammans med sina forskarkollegor lyckats hitta ett särskilt protein, Lipocalin-2,  som produceras i hjärnan, vars uppgift är att lindra de skadliga effekterna av den stress hjärnan utsätts för. Det här är en banbrytande upptäckt för forskarna som genom att hitta och förstå Lipocalinets funktioner hoppas på att kunna hitta vägar för att stödja och hjälpa hjärnan att hantera stressen för att på så vis minska de skadliga effekterna. Ännu pågår studierna enbart på möss, men forskarna är mycket förväntansfulla över det förväntade resultatet på människor.


Självklart är det bra att det forskas på detta område som leder till varierande grad av ohälsa i hela västvärlden. För en del personer kan det säkert också vara nödvändigt med medicinsk behandling i framtiden om det kommer att bli möjligt. Men jag kan ändå inte låta bli att fundera på om det inte vore så mycket bättre att vi koncentrerar oss på att eliminera anledningarna till att stress uppkommer istället för att ta hand om effekterna. Tyvärr i vi i västvärlden med vår medicinska tradition så fokuserade på att "bota" åkommor att vi inte alls lägger något stor vikt vid orsaken till åkommorna. Det vill säga förebyggande och hälsofrämjande arbete. Det är både effektivare och billigare att arbeta efter de metoderna, enligt mig.
Nackdelen är förstås att hela läkemedelsindustrin inte kommer att tjäna lika mycket pengar på vår ohälsa - och det vore ju synd. Eller?!


De flesta av oss kan trots allt påverka vår situation och upplevelse av stress till åtminstone en del. Stress i sig är inte farligt. Problemet är att vi upplever den i för långa perioder och inte tillåter kroppen att återhämta sig.
Om du känner att det är mer stress i ditt liv än vad du mår bra av presenterar jag nedan några alternativ som du kan fundera på om de kan hjälpa dig:

  • Se över din vardag/arbetssituation. Gör du mer än du behöver? Har du för höga krav? Kan du minska på dina åtaganden, åtminstone för en period, för att låta kroppen och hjärnan återhämta sig?
  • Praktisera avslappning, meditation, mindfulness eller andra tekniker som hjälper dig att stressa av.
  • Sänk kraven på dig själv. Periodvis är det viktigt att inte sätta sig själv under stress. Det är en investering i din hälsa.
  • Ta hjälp av någon som kan hjälpa dig att hantera din upplevda stress.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...