onsdag 28 september 2011

SKULDBELÄGGA ANDRA ELLER TA EGET ANSVAR

Vi har alla en inneboende drivkraft att vara duktiga kompetenta och göra bra ifrån oss. Det är inte så konstigt. Sedan är det viktigare för oss i vissa situationer att känna oss nöjda med oss själva och det vi presterar medan det i andra inte känns lika viktigt.

Oavsett hur mycket driv vi har, hur kompetenta vi är och hur fokuserat vi jobbar, så kommer vi att stöta på motgångar i olika skepnad. Hur vi hanterar dessa motgångar kan dock variera.
För en del är det lätt att direkt leta efter yttre syndabockar. De har ett starkt behov av att direkt lägga skulden utanför sig själva och hitta personen eller händelsen som är förklaring till det som har hänt och som också bör "stå till svars".
Det här är en instinkt och det kanske inte alltid ligger så mycket eftertanke bakom, men problematiken blir tydlig. Dels visar den här typen av personer genom sitt handlade att de inte själva är beredda att ta ansvar för sina handlingar eller den situation de har hamnat i. Dels skapar det en otrevlig stämning omkring sig då det söker med ljus och lykta efter syndabockar.

Andra personer har direkt då något fel uppstår en tendens att ta på sig all skuld själv. Kanske på grund av en rädsla att inte vara omtyckt eller för att inte hamna i konflikt med någon. Oavsett om de själva bär skuld i det som hänt är de direkt beredda att ta på sig det fulla ansvaret och ibland lite till.
Inte heller det här är ett önskvärt scenario då det sällan är så enkelt som att allt handlar om en persons agerande utan brukar kunna vara mer komplext. Omgivningen blir dock tacksam då den inte behöver ta något ansvar i frågan, utan kan tycka att det är väldigt bekvämt med någon som direkt tar på sig skulden.

Bäst är så klart en blandning av dessa beteenden. Den person som börjar med att fundera på:

  1. Ok, vad är det nu jag har gjort för att detta har kunnat hända? Vad har jag för del i det? Vilket är mitt ansvar för att ställa detta till rätta?
  2. Vem eller vilka andra har också varit delaktiga? På vilket sätt? Kan vi tillsammans reda ut den här situationen?
Om du känner att du har lätt för att lägga skuld på andra, snarare än att se ditt eget ansvar, kommer det att stärka dig som person om du börjar ta mer aktivt ansvar för det som händer dig i livet. Genom att ta mer ansvar har du också större möjlighet att förändra och förbättre. Om du ständigt lägger skulden utanför dig själv innebär det att du lägger ansvar för det som händer dig på andra personer. Då är det inte upp till dig hur det går för dig. Då handlar det istället om vad andra personer gör för att det ska gå bra för dig.
Som du förstår är det inte det ultimata. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...