måndag 5 september 2011

MINSKA STRESSEN OCH BLI EFFEKTIVARE PÅ JOBBET

Hur har du det på jobbet? Mycket att göra?
Känner du stress och press över alltför många arbetsuppgifter och ett krävande jobb är det naturligtvis viktigt att du talar med din chef och berättar hur du upplever din situation. Du kan be om hjälp med att prioritera dina uppgifter om du tycker att det är svårt själv. Kanske kan ett sådant samtal också leda till att du får färre arbetsuppgifter om det är möjligt.

Du kan också se över din arbetssituation själv och göra en del förändringar för att bli mer effektiv och på så sätt minska din upplevda stress. Ironiskt nog handlar det många gånger om att faktiskt ta det lugnare - då har du möjlighet att bli mer effektiv när du väl behöver.

Nedan följer fem tips på vad du kan göra föra att minska stressen och öka din effektivitet:

  1. Stäng av, eller håll dig medvetet borta/bortkopplad från all teknisk utrustning under minst 60 minuter varje dag och fokusera helt under denna tid på det som är viktigt att göra.
  2. Arbeta fokuserat i 90 minuter och ta därefter en paus/rast. Påbörja sedan en ny 90 minuters arbetsperiod följd av rast osv. Forskning visar att detta är den mest optimala tidsindelningen för att kunna arbeta effektivt under dagen.
  3. Se till att du kan arbeta ostört, åtminstone under flera sammanhängande perioder under dagen. Studier visar att vi i snitt blir störda i vårt arbete var 11:e minut. Varenda gång du blir stört måste du "ladda om" och  "ta ny sats" för att komma tillbaka till dig workflow och det tar både tid och energi. Sätt upp "Stör ej-skylten" inför telefontid eller se till att arbeta någonstans där du inte är nåbar under vissa tider på dagen om du känner att du störs för mycket i ditt jobb.
  4. Gör en "Att-inte-göra-lista" som du uppdaterar med jämna mellanrum. Se över hur dina jobbrutiner ser ut och vad det är som du tenderar att göra som fungerar dåligt och är oproduktivt. Ha koll på din lista och påminn dig om att inte göra dessa saker.
  5. Tänk på vilodagen så att du helgar den. Faktiskt så är detta gamla och idag totalt bortglömda budord en mycket viktig ingrediens i ett balanserat liv. Du behöver koppla av från ditt jobb för att orka vara kreativ och produktiv. Se till att åtminstone en dag i veckan vara "icke-nåbar" och ouppkopplad till alla möjliga former av teknik. Ägna tid åt sådant som ger dig glädje och energi. Reflektera över din tillvaro och umgås med personer på ett kravlöst sätt. Se helt enkelt till att ladda dina batterier.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...