onsdag 6 juli 2011

HUR HANTERAR DU PROBLEM - ELLER "STRUTSSYNDROMET"

I bland har problemen en tendens att hopa sig och det känns som att hur man än vänder och vrider på saker och ting, så kommer det inte gå att lösa dem.
Eller så är man så trött på dem att man knappt orkar ta in att ännu ett problem har uppkommit. Det blir mest ett konstaterande, en suck och en axelryckning.

Det  sistnämnda kan liknas vi "Strutssyndromet" - om jag inte ser det så finns det inte. Ett rätt behagligt förhållningssätt, men bara för en stund. För även om du tillfälligtvis ignorerar problem/problemen, så finns de kvar och även om du inte tänker på dem aktivt, så ligger det i ditt undermedvetna och tar både kraft och energi. Följden blir att du känner dig ännu mer kraft- och orkeslös, vilket i sin tur leder till att du ännu mindre har lust att ta tag i problemet. En ond cirkel...

Vad ska du göra då när du står inför något jobbigt och problemfyllt som du inte ens vet om du klarar av att lösa själv? Här presenterar jag en bra modell:

  1. Bestäm dig till att börja med för att "lyfta huvudet ur sandgropen" och se om det finns något som du faktiskt kan göra. Det här är ett första steg som kan kännas nog så svårt, men när du väl har tagit det, så kommer du att förvånas över kraften du får bara av att ha fattat beslutet att du ska göra något åt din situation. Du är inte längre ett offer för omständigheter och tillvaron, utan du tar aktivt del i ditt liv och din situation. Det är DÅ du har möjlighet att både förändra och förbättra.
  2. Sätt dig ner och konkretisera problemet. Skriv gärna. Svara på frågorna:
    Hur ser problemet ut? Beskriv det så ingående du kan. Vilken del har du i problemet? Kan du bidra till en lösning? På vilket sätt? Har andra någon del i problemet? Behöver du hjälp av dem/andra med att lösa det?
    Vad innebär problemet för dig?
    Vilka blir konsekvenserna för dig, för andra?
  3. Gör gärna en Mind - Map där du skriver upp så många olika lösningar  på problemet som du bara kan komma på, både realistiska och mer galna. De galna kan i sin tur leda till nya kreativa tankar och lösningar, så var noga med att inte begränsa dig.

Exempel på hur en tom Mind-Map kan se ut


  • Bestäm dig sedan för EN av lösningarna som du ska använda dig av till att börja med. Välj gärna något förhållandevis enkelt som du klarar av lätt. På så vis får du medvind och det är lättare att fortsätta med andra lösningar allt eftersom. Skriv in i din kalender NÄR du ska ta tag i denna första lösning - gärna på en gång om du känner dig inspirerad. Skriv även in ytterligare minst tre lösningar som du ska göra under den närmaste tiden i kalender.
Nu är du en problemlösare och inte längre ett offer för omständigheterna. Det ger mer liv och kraft till dig. Ingen lever ett helt bekymmerslöst och problemfritt liv (även om det kan verka så för en del). Alla möter vi motgångar och stöter på problem. Det som skiljer den framgångsrike och till synes problemfria från den som upplever sig ständigt problemtyngd är inställningen. Framgångsrika personer ser problem som utmaningar, som möjligheter att växa, som en del av livet. De tycker inte nödvändigtvis att det är kul med problem, men de har en problemlösande inställning som gör att problemen sällan blir varken långvariga eller svåra. Den inställningen och förhållningssättet kan du också skaffa dig med hjälp av metoden ovan.

Om inte annat kan det vara skönt att ibland tänka som Dalai Lama lär ha sagt:
"Om det finns en lösning på ett problem, är det onödigt att oroa sig. Om det inte finns någon lösning på problemet är det meningslöst att oroa sig."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...