torsdag 19 maj 2011

LÅNGA ARBETSDAGAR ÄR EN HÄLSOFARA


Personer som arbetar för mycket ökar risken markant för att drabbas av olika hjärtsjukdomar, visar en nyligen genomför brittiska studie. Det gör att man i förtid kan se ytterligare stora riskgrupper som kan komma att drabbas av hjärtproblem framöver.

I en artikel på Aftonbladet hänvisar man till en brittisk studie som visar på att personer som arbetar i snitt 11 timmar eller mer per dag, ökar sin risk  för att drabbas av hjärtattack eller andra hjärtsjukdomar med 67 %. Det är en väldigt hög ökning. Som alltid så ska studier ses som "tendenser" snarare än sanningar. Det är svårt att täcka in alla faktorer som spelar in för att få ett heltäckande resultat, och det blir lät så att "som man frågar får man svar". Men med denna höga procentuella riskökning som denna studie visar, så måste ändå problematiken tas på allvar.

Forskarna menar att resultatet av denna studie kan innebära att personer som har hög arbetsbelastning numer kan räknas tillhör en riskgrupp då det gäller hjärtproblem. Det går alltså att förutsäga eventuella problem som kan komma att dyka upp.

Att jobba mer än den ordinarie arbetstiden på 8 timmar under en längre tid är inte hållbart. Även andra funktioner i kroppen tar stryk av en längre period utan tillräckligt med avkoppling och återhämtning. Inte minst riskerar du att drabbas av utbrändhet, depression eller andra stressrelaterade sjukdomar.
Om du är anställd och arbetar med än de 40 timmar i veckan som står i ditt anställningskontrakt, så är det viktigt att du tar upp med din chef att du inte hinner med dina arbetsuppgifter under dagen. Ni får då tillsammans titta på vilka lösningar det kan finnas för att du ska få normala arbetstider igen. Återigen så kan det tillfälligtvis vara "arbetstoppar" som kräver mer arbete, men det är om dessa "toppar" bli veckor och månader av "platåer" som du måste dra i nödbromsen.

Som egen företagare kan det vara svårt att hålla sig till 8 timmars arbetsdag. Man jobbar helt enkelt så mycket som behövs och periodvis kan det bli mycket och andra perioder betydligt mindre. Här är det du själv som styr över dina arbetsdagar. Om du känner att du har för mycket arbetstid, så se över din situation noga. Den dag du på grund av för hög arbetsbelastning blir både fysiskt och psykiskt utmattad kommer du att märka att du inte klarar av att göra någonting över huvud taget. Då är det INTE lätt att vara egen företagare. Hushåll med dig själv och dina krafter. Se till att varva arbete med rekreation och återhämtning. Det är en investering i både dig själv och företaget.

Det är bra att ha ett jobb som engagerar, stimulerar och ger utmaningar, men det finns annat i livet som också är viktigt. Om du märker att du ägnar för mycket tid och energi åt dina arbetsuppgifter, så kan du ställa dig dessa frågor:

  • Vad (förutom mitt jobb) är viktigt för mig i livet?
  • Hur vill jag bli ihågkommen som person av min partner, mina barn eller mina vänner? Lever jag på ett sådant sätt idag att de kommer att se mig på det viset?
  • Vad (förutom jobbet) ger mig kraft, energi och glädje?
  • Hur laddar jag mina batterier?
  • Om jag skulle ta ledigt från jobbet 1 vecka, 1 månad, 1 år, 10 år, vad skulle jag göra med min tid då?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...