torsdag 28 april 2011

MOTGÅNG EN FRAMGÅNGSFAKTOR

Vi ser och hör om dem lite här och där. Det där framgångsrika personerna som liksom kung Midas skapar guld av allt de lägger händerna på. De verkar världsvana, kunniga, beundransvärda och väcker avund hos många då deras framgång verkar så enkel. De har tur flyt och nåja, säkert en viss skicklighet i det de gör.

Men är det verkligen så att personer som i sitt (arbets)liv kan sägas vara framgångsrika verkligen har det så lätt för sig? Ibland kanske det är så. Lite "flyt", rätt kontakter och rätt bakgrund skadar inte, men det är inte de tillgångarna som garanterar ett framgångsrikt liv.
Vi som betraktar dessa personer lite på håll, kanske med hjälp av media, ser bara små fragment av hur deras liv ser ut, vad det har gjort tidigare och hur de jobbar nu. Det som visas upp är ofta just det som har blivit framgång. Det övriga som kanske innebär år av slit, mödor, ekonomiska problem etc. får vi inte ta del av.

Gemensamt för de flesta riktigt framgångsrika personer är att de har haft motgångar i livet i allmänhet och i karriären i synnerhet. Många av dem har till och med haft riktigt rejäla motgångar och bakslag.
Det som skiljer de riktigt framgångsrika människorna från dem som inte är lika framgångsrika är hur de förhåller sig till motgångar. 
En framgångsrik människa ser en motgång som en läromästare och en möjlighet att komma vidare i livet. Man ger inte upp utan man letar istället nya vägar. Hela tiden. Resultatet bli att man blir starkare och utvecklas istället för att låta sig knäckas.

Några exempel på personer som "lyckats" trots motgång:

  • Walt Disney, som hade en tragisk barndom och som fick avslag från nästan 100 banker när han ansökte om banklån för att förverkliga sin dröm om att starta filmtillverkning. 
  • Oprah Winfrey, som också hade en mycket besvärlig uppväxt och som idag räknas som en av de rikaste och mest inflytelserika kvinnorna i världen.
  • Thomas Edison, som ansågs obildbar av sin lärare, och skickades hem från skolan för att undervisas av mamman.
Listan kan göras lång. Och vad som räknas som framgång och vem som är en framgångsrik person ligger i betraktarens öga. En lärdom som vi dock alla kan ta till oss är att använda de motgångar som vi alla i livet ställs inför på olika sätt, som en läromästare. Se det som något som kan stärka dig och fundera på hur du på bästa sätt kan gå vidare. Ingen går genom livet utan motgångar. Det som skiljer oss åt här hur vi tacklar dem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...