måndag 14 mars 2011

HÄLSA PÅ JOBBET - ATT SÄGA HEJ

På tidningen Blekinge Läns Landsting (BLT) irriterade delar av personalen sig på att alla inte hälsade på varandra på arbetsplatsen. Det skapade en dålig stämning och tillslut bestämde man sig att åtgärda problemet genom att införa en sk. "Hälsaprofil". I hälsaprofilen står det:

  1. Man säger hej till alla på morgonen, man säger hej då till den närmaste omgivningen när man går hem.
  2. Man bör också hälsa i trappan, på väg till/från toaletten och i lunchrummet.
  3. "Huvudsaken är att man SER varandra. Att inte hälsa på varandra i dessa situationer upplevs som nonchalant".
  4. De anställda bör också sätta sig in i varandras arbetsuppgifter.
  5. Respekt för andras personliga utrymme bör visas, också rent fysiskt.
  6. Om någon är upptagen i samtal väntar man på sin tur: "Det är oartigt att klampa rätt in i någons samtal med en annan."
Ovanstående kanske kan tyckas självklart, men av erfarenhet vet jag att det inte alls är så på många arbetsplatser. Precis som man på BLT konstaterat så innebär ett "hej" att jag "ser dig". Det är viktigt att bli sedd på sin arbetsplats och en självklarhet för att kunna trivas och må bra.

Varför hälsar man inte på sina kollegor då?
Självklart kan det finnas flera orsaker till det, men jag skulle tro att det främsta är att man känner sig stressad och i stressen har fullt fokus på sig själv och sina arbetsuppgifter. Det är en förklaring, men inte en ursäkt. Genom att ignorera kollegor får man dem att må dåligt, och det finns inga ursäkter för det. Särskilt inte när det är så lite som krävs som en blick, en nick och kanske till och med ett leende med orden:
- Hej!

Visst är det tråkigt att man på en arbetsplats behöver införa "regler och riktlinjer" för något som borde vara självklart. Röster har hörts om att detta är trams, men faktum är att det kan skapa  en mycket dålig stämning på en arbetsplats när någon/några inte ser sina kollegor. Jag tycker därför att fler arbetsplatser kunde prova detta, kanske som en temavecka eller liknande för att avdramatisera det hela.
På Blekinge Läns Tidning har klimatet blivit avsevärt bättre sedan man införde Hälsaprofilen.

  • Hur ser det ut på din arbetsplats? Hälsar ni på varandra?
  • Hälsar ni bara på de närmaste kollegorna, eller på alla som arbetar på arbetsplatsen?
  • Hälsar ni även på servicepersonal, som städare etc. som arbetar på er arbetsplats, men som inte är anställda i samma företag?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...