måndag 28 februari 2011

LYCKAN ÄR HÄR OCH NU!

Läser en kort artikel i LevaPS! (ur Science Daily) där det återigen slås fast att ju mer här och nu vi är, desto lyckligare blir vi. Några psykologer på Harvard undersökte med hjälp av Iphones och en speciell mobilapp 2000 försökspersoner som fick svara på frågor som:

Hur lycklig är du?
Vad gör du?
Vad tänker du på?

Resultatet visade klart och tydligt att när vi är upptagna med något samtidigt som vi tänker på annat, då är vi som minst lyckliga. Lyckan infinner sig istället när vi är totalt närvarande här och nu. Att vara just närvarande visade sig till och med vara mer betydelsefullt än vad vi gjorde.
Det visade sig också att aktiviteter som krävde mycket uppmärksamhet också gjorde att försökspersonerna kände en högre nivå av lycka. Då hamnar vi lätt i det så kallade flow-tillståndet som innebär att vi tappar begrepp om tid och rum eftersom vi är så totalt uppslukade av och fokuserade på aktiviteten vi sysslar med.

Vad kan vi lära oss av detta? Eller kanske snarare påminna oss om... Jo att det är viktigt att vara här och nu. Många behöver träna på det, för det kommer sig sällan helt naturligt. Det handlar helt enkelt om att rikta fokus på det som händer precis just nu. Att ta in sinnesintryck och njuta utan att värdera och låta tankarna vandra iväg.
Min egen favoritövning att träna på Medveten närvaro kan du lätt göra medan du dricker ditt kaffe eller te. Läs om den HÄR.

Bestäm dig för att träna på att vara här och nu under dagen. Ta tillfället i akt så fort du känner att du har bra möjlighet och känn sedan efter vad det ger dig. Hur känner du dig mot slutet av dagen?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...