tisdag 15 februari 2011

DITT FÖRHÅLLNINGSSÄTT SKAPAR DINA MÖJLIGHETER

Hur ser du på ditt liv?
Känner du att du är med och fattar viktiga beslut om din tillvaro eller känns det mer som om det bara "blir som det blir"?
Hur mycket egenmakt har du?

Det är inte lätta frågor att svara på och om du är i en sits där du känner att du inte alls har mycket att säga till om i ditt liv, så kan det både kännas jobbigt och provocerande att behöva tänka på dem. Men det är viktigt att fundera kring detta.
Vi har inte alla samma möjligheter i livet. Livet kan för många te sig väldigt orättvist, och det med rätta. Men det tjänar inte heller något till att jämföra sig med andra personer. För det är inte de som lever ditt liv. Det är det bara DU som gör.

Om du bestämmer dig för att du ska göra det bästa du kan och förmår efter de förutsättningar du har, då har du en bra utgångspunkt. Det är ok att drömma stort och sikta högt, men för att komma dit måste du börja där du är här och nu. Jag rekommenderar alltid mina coachingkunder att skriva ner sina tankar och reflektioner. Det ger alltid de bästa perspektivet på tillvaron. Hur man skriver har ingen betydelse. Du skriver för dig själv och all formalia, grammatik etc. har ingen som helst betydelse.

För att få en bra utgångspunkt är det alltid bra att titta på det du har som du är nöjd med.Skriv ner det i din vardag som är bra och som du vill ha kvar och bygga vidare på. Därefter funderar du på hur du skulle vilja att livet utvecklar sig från det. Skriv ner dina funderingar kring dessa frågor:

  • Vad skulle du vilja ha mer av i livet? Gör en lista.
  • Vad behövs för att du ska känna att du är på väg dit du vill? Vad behöver du göra i det lilla för att ta ett första steg?
  • Ta gärna fram din kalender och skriv ner faktiska saker som du kan göra redan under den kommande veckan för att du ska känna att du är med och styr i ditt liv. Tänk inte för stort, utan tänk på att "Rom byggdes inte på en dag". Små men bestämda steg mot målet är alltid mitt råd.
Ditt förhållningssätt mot dig själv och ditt liv är det som avgör om det kan bli som du vill eller om det bara blir som det blir. Du kan mycket mer än du tror - bara du vågar försöka.

Med ljus och värme från Ulrika

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...