torsdag 10 juni 2010

ATT FALLA LITE DÅ OCH DÅ

Vi räds ofta motgångar, och det är klar att det inte är roligt när det inte går som vi har tänkt oss. Men ibland kan det vara bra att fundera på vilken typ av motgång som vi stöter på.
Är det verkligen något som är stort och oövervinnerligt?
kommer vi aldrig att kunna resa oss och leva vidare?
Eller är det kanske snarare ett tillfälligt bakslag som visserligen inte är att jubla över, men som kommer att vara glömt om ett tag.

Ibland kan dessa mindre motgångar ha stor betydelse. Det kanske är de som hindrar oss från att göra det STORA misstagen. Det är bättre med lite skrubbsår på knäna som en påminnelse om att vi ska ta det sakta i backarna, än att råka ut för en förlamande olycka.
Det kan vara en tanke att  plocka fram nästa gång du förbannar exempelvis bilkön när du är sen till jobbet.

1 kommentar:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...