tisdag 28 juli 2009

ETT INTELLIGENT INLÄGG

Vad är intelligens?
Ja, de flesta svara nog något om att det har med "smarthet" att göra, och det kan ju stämma - till viss del...
Någon som har gjort ett intelligenstest av typ Mensastest (där man ska ange logisk följd av olika mönster)?
Jag har gjort det vid ett par tillfällen och jag blir lika förbannad varenda gång. Jag vet inte varför egentligen, men tror att det har något att göra med att det bara finns ett enda rätt svar. Jag gillar inte det "matematiska tänkandet" som innebär att det bara finns ett rätt sätt. Jag vill ha alternativ och jag vill kunna resonera mig fram till olika resultat - som det är i livet för det mesta.
Visst är det en viss typ av intelligens att kunna se logiska följder av förändringar som sker successivt och i en helt stabil form.
Men hur ofta sker förändringar på det sättet i verkligheten???

Intelligens kan handla om så många olika områden. Howard Gardner, professor på Harvard har myntat uttrycket "Multipla Intelligenser". Han menar att vi har 9 intelligenser på olika områden:

  • Lingvistisk (språklig)
  • Musikalisk
  • Visuell/Spatial
  • Kroppslig/Kinestetisk
  • Social
  • Självkännedom
  • Logisk/Matematisk
  • Naturintelligens
  • Existentiell

Det här tycker jag är en bra och bred beskrivning av intelligens. Tyvärr är merparten av de intelligenstester som finns idag ändå totalt fokuserade på den Logiska/Matematiska intelligensen, vilket gör att de egentligen blir helt missvisande. Eller i varje fall väldigt begränsade.

Intelligenta personer för mig är personer som kan kombinera ett logiskt tänkande med en flexibilitet och en öppenhet. När de ställs inför ett problem ska de kunna lösa det med hjälp av tidigare kunskap, se nya möjligeter och veta vart de ska vända sig för att få den hjälp de behöver.

Intelligenta personer är de som löser vardagens problem på sätt som passar dem.
Intelligenta personer är ödmjuka och ständigt öppna för nya idéer och tankebanor.
Intelligenta personer ser sig inte själva som just intelligenta personer...


  • Vad är intelligens för dig?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...