fredag 2 augusti 2013

VAD ANVÄNDER DU DINA TANKAR TILL?


Människan har som ingen annan art förmågan att använda sina tankar. Vi kan till och med fantisera ihop möjliga scenarion i framtiden. Ibland är vi så duktiga på att fantisera ihop händelser att vi tror att de verkligen har hänt, fastän det bara har tänkts av våra hjärnor. Detta är ett dilemma för bland annat polis och åklagare när det handlar om vittnens trovärdighet. Ett eller flera vittnen kan svära på att han eller hon har sett en viss  händelse, som det sedan visar sig inte alls stämmer med verkligheten.

Vår hjärnkapacitet är enorm och vi är ännu inte medvetna om dess fulla potential.
Det vi dock vet är att vi med hjälp av våra medvetna val kan styra våra tankar och därmed känslor och handlingar.

Det är lätt att hamna i negativa tankespiraler, något i stil med:
- Det är så typiskt att det här ska hända mig. Ytterligare ett bevis på att jag är oduglig och inte klarar av något.
Vilket då leder till att vi minskar vår tilltro på oss själva, förändrar vårt beteende i linje med det och därmed har vi skapat en självuppfyllande profetia.

Vad använder du förmåga att tänka till att uppnå?
Ser du tillbaka, ältar och ifrågasätter det som varit och som skulle ha kunnat göras annorlunda?
Eller använder förmågan till att tänka en framtid som du vill ha?

För saken är den, det förflutna kan vi ändå inte få ogjort. Visst kan vi med hjälp av tankens hjälp förtränga vissa händelser. Men, som många kanske själva har bittra erfarenheter av, så har dessa händelser en förmåga att "lagras" och ta sig uttryck i andra former - smärta, blockeringar och i beteendet.
Men framtiden KAN du påverka - både med tankar och handlingar.


  1. Se på dina tankar och dina tankemönster. Har du ett sätt som hindrar dig att nå ditt du vill?
    Hur ser dessa tankar ut? Hur får de dig att känna och agera?
  2. Hur ser dina mål ut? Hur vill du må och vad vill du uppleva?
    Vad behöver du tänka för att du ska kunna nå dit?

Använd din förmåga att fantisera till att prova att "sätta in" en tanke i detta tanke- och handlingsschema.
  1. Välj en positiv tanke om någon som du vill uppnå.
  2. Vilken typ av handling skulle kunna få dig närmare det du vill uppnå? Något som du kan göra här och nu?
  3. Hur känns det nu i kroppen? I själen?
  4. Vad får du för nya tankar?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...