lördag 4 februari 2012

LEENDE LÄKARE LÄKER BÄTTRE

Flera undersökningar har tidigare visat att de patienter som blir bemötta med respekt av sin läkare och som känner sig delaktiga i sin behandling också tillfrisknar på ett mer tillfredsställande sätt. Detta har nu även en svensk studie understrukit.

För mig är det så självklart att det är så. En sjuk människa som söker vård känner ofta oro på ett eller annat plan. Att bli lyssnad på, tagen på allvar och bli behandlad med respekt borde vara en självklarhet i alla sammanhang, men i allra högsta grad när det gäller bemötande inom vården. Det är också den erfarenhet jag själv har av läkarvården (med några ytterst få undantag).

Jag jämför med mitt jobb som pedagog/beteendevetare/coach. Vissa gånger märks det så tydligt att det allra viktigaste är att lyssna på kunden. Visa förståelse, bekräfta och lyssna ännu mer. Det är så viktigt för oss att bli just bekräftade och särskilt när man mår dåligt av olika anledning - både fysiskt och psykiskt.

Niels Lynöe, professor i medicinsk etik på Karolinska Institutet förespråkar en teknik där läkaren de första två, tre minutrara av en undersökning enbart ska lyssna på patienten. Om läkaren först lyssnar in patienten för att sedan sammanfatta det han/hon har fått höra, känner sig patienten tagen på allvar.
Att detta bemötande har positiva effekter på patienten har kunnat påvisats genom  förbättrade nivåer av blodtryck, blodsocker och blodfetter.

Så självklart ska läkare och sjukvårdspersonal lyssna och visa respekt mot sina patienter, men jag tänker också att vi alla kan tänka på att visa respekt, välja att lyssna och bekräfta våra medmänniskor -  då blir vi både gladare och friskare.

  • Vem ska du lyssna på och bekräfta lite extra mycket idag?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...