måndag 26 september 2011

SANNOLIKHETSPRINCIPEN HJÄLPER DIG TÄNKA RATIONELLT

Människan är en klok varelse med förmåga att planera, fantisera och lösa problem. Men, ibland fungerar inte våra tankar rationellt och då kan det skapa problem för oss.
Ett exempel är när vi drabbas av ångest inför vissa situationer. Det kan handla om att vi inte vågar åka hiss av rädsla för att hissen ska störta, är rädda för att flyga flygplan av samma anledning eller att vi inte vågar hålla ett anförande/prata inför en större grupp människor för att nämna några exempel.
Dessa tankar, som i sin tur leder till starka fysiska reaktioner (hjärtklappning, andnöd etc.), kan vara mycket handikappande beroende på hur ofta du ställs inför dessa utmaningar.

I dag går det att komma till rätta med den här typen av problematik på ett ganska enkelt sätt tack vare KBT-träning. En del i den träningen går ut på att lära sig att tänka mer rationellt kring det du är rädd för.
Säg att du är rädd för att åka hiss och att det verkligen handikappar ditt liv. Du kanske måste åka hiss för att kunna ta dig till din arbetsplats eller bor högt upp i en lägenhet. Genom att i tanken analysera riskerna, kan du lättare börja tänka och agera mer rationellt. Jag ger dig några exempel på hur du kan gå tillväga och använder skräcken för att åka hiss som exempel:

 1. Vad är det du är rädd ska hända? Har du varit med om något otäckt tidigare? Hur löste det sig?
 2. Om du inte har varit med om att en hiss exempelvis har fastnat eller störtat själv, hur vanligt tror du att det är att det händer? Hur många som du känner har varit med om det? 
 3. Ta reda på hur vanligt det är att det händer den här typen av olyckor. Googla på nätet, leta efter statistik eller ring och hör med hisstillverkare eller hissreparatörer. Jämför statistiken på olyckor med hur många det är som åker hiss utan problem varje dag.
 4. Nu kan du skapa dig en bild av hur vanligt = hur riskfyllt det är att åka hiss. Räkna gärna ut en procentsats eller promillesats för att få ett tydligt perspektiv. Eventuellt kan du jämföra statistiken med andra typer av olyckor, till exempel trafikolyckor för att kunna jämföra vilket som är mest riskfyllt.
 5. Om det nu visar sig att risken för att störta med en hiss är så liten att den möjligtvis kan drabba en person på 10 miljoner (helt påhittat från mig, jag har inte forskat i detta), så är det lättare för dig att greppa att sannolikheten för att du ska råka ut för detta är så mikroskopiskt liten att det som absolut kommer att skada dig mer än din oro för att något ska hända.
På liknande sätt kan du få ett tydligare perspektiv även inom andra områden som skrämmer dig. Handlar det till exempel om en skräck att prata inför andra kan du också fråga dig själv:
 1. Vad är det jag egentligen är rädd för ska hända?
 2. Vad är det värsta som kan hända?
 3. Vet jag någon som har varit med om detta?
 4. Vad blir konsekvensen?
 5. Hur kommer det att påverka mig det närmaste dygnet, veckan, året, decenniet?
 6. Vad är det bästa som kan hända?
När du väl har börjat tänka er rationellt kring det du är rädd för är det dags att börja öva. Ta små steg i taget. Börja åka en hiss som känns "trygg" något våningsplan, prata en kort stund iför en liten grupp människor osv. När du känner att du faktiskt klarar av det, så är det lättare att bygga på med större utmaningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...