torsdag 1 september 2011

LÄMNA JOBBTANKARNA KVAR PÅ JOBBET FÖR MINSKAD STRESS

En stressig arbetssituation kan på sikt leda till depression och andra psykiska problem. Det är också lätt att du tar med dina jobbproblem hem till familjen och att det i sin tur påverka din familjesituation negativt. Lär dig att lämna tankar kring jobbet och saker du ändå inte kan påverka hemma kvar på jobbet för att inte hamna i en negativ cirkel.

Att uppleva stress på sitt jobb under längre perioder är starkt kopplat till depression, ångest och andra psykiska hälsoproblem.
Av kvinnor som uppger att det har ett stressigt arbete där de upplever höga krav, har långa arbetsdagar och som uppger sig ha en dålig relation med sin chef  visar så många som 75 % eller mer att de mår psykiskt dåligt och känner sig deprimerade. För männen är det ännu högra siffror, 80% eller mer lider av psykiska problem på grund av stressfyllda arbeten (enligt en långtidsstudie från Nya Zeeland).


Problemen tenderar dessutom att öka då de flesta har svårt att lämna problemen de upplever på jobbet kvar på jobbet, utan tar med dem hem. Att ta med problemen från jobbet hem gör i sin tur att familjesituationen kan försämras. Den försämrade familjesituationen och tankarna kring den följer sedan med till jobbet och genast är du inne i en ond cirkel.

Det du behöver göra är att träna på att lämna tankarna på jobbet kvar på jobbet efter arbetsdagens slut och likaså lämna eventuella problem från familjelivet kvar hemma. När du tänker på din situation förstår du självklart att det inte tjänar något till att oroa sig över arbetsuppgifter när du är hemma och ända inte kan göra något åt situationen.  Men det är en långt kliv mellan att veta detta i tanken och att känna det i verkligheten.
Men, det går med lite träning.

  • Det är bra att träna på Mindfullness - att vara medvetet närvarande i nuet. Genom att vara hemma och fokusera på här och nu har du inte samtidigt möjlighet att fokusera på problem på jobbet, och vice versa. 
  • Sök hjälp av din chef, medarbetarcenter på jobbet, familjeläkare, coach eller annan person som kan hjälpa dig att hitta redskap för att inte ständigt gå omkring och tänka på det som stressar dig. 
  • Sänk kraven på dig själv om du vet med dig att du brukar ställa höga krav på dig själv. Ett ljus som brinner upp kan inte tändas igen, men ett ljus som bara brinner när det behövs för att lysa upp mörkret håller mycket längre. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...