måndag 4 juli 2011

SKÖNHETS SJÄLVKÄNSLA - KBT ÖVNINGAR SOM ÖKAR DEN

Vad som är vackert och vilket ideal som råder växer fram och formas i vår kultur. Men, istället för att förlita oss på vad som är "rätt" och vad som är "helt ute" kan vi lära oss att lita på oss själva och tro på våra egna värderingar. Det ökar vår skönhets självkänsla.  

Skönhet vad är det? Vem är vacker? Vem bestämmer det?
Viktigast av allt är så klart den egna känslan av det egna utseendet.
Amerikanska Psykologen Vivian Diller, som har skrivit boken "Face it - what women really feel as their looks change", har undersökt hur det kan komma sig att personer med "medelmåttigt" utseende kan känna sig självsäkra och attraktiva medan personer som har sitt utseende som yrke många gånger känner missnöje med hur det ser ut.

Diller förklarar att skönhet har både en psykologisk och fysiologisk:

  1. Hur vi verkligen ser ut (genetiskt)
  2. Hur vi tar hand om oss själva (hälsa och skönhetsvård)
  3. Hur vi själva känner för vårt utseende (personlig självkänsla)
En kombination av dessa tre områden kallas  SKÖNHETS SJÄLVKÄNSLA.

Diller är trött på alla skönhetstips, "must have´s" och annat som det skrivs och pratas om i massor i media som rör skönhet och hur vi ska vara "rätt".
- Vi har är så vana att andra talar om för oss vad som är rätt när det gäller utseende och stil att vi inte tänker på att det är vi själva som avgör vad som är rätt för oss.
Hon menar att vi måste börja inom oss själva för att hinna vår skönhets självkänsla och att det går alldeles utmärk att göra det med hjälp av KBT.

Huffington Post delar Vivian Diller med sig av ett par övningar som är bra att göra för att stärka den egna skönhets självkänslan.

Övning 1:
Vi tänker: att skönhet bedöms efter en verklighet som skapas av andra. Sanningen är att du kan själv skapa dig din egen sanning av vad skönhet är snarare än att påvekras av kulturen runt omkring dig.


  • Skriv ner tre saker som du är nöjd med i ditt utseende och tre saker du är nöjd med i din personlighet. Om du tycker att det känns svårt, skriv sådant som du känner dig minst kritisk mot. Gör sedan en lista där du skriver dem i ordning och börjar med den viktigaste. Skriv in varje egenskap i en mening. Exempel: 1. Jag är stolt över att jag är ödmjuk. 2. Jag är alltid hjälpsam. 3. Mina ben är långa och starka osv...
Om du är som de flesta män och kvinnor, så har du börjat med att räkna upp de personlighetsdrag som du är nöjd över före det som rör ditt utseende. Den här övningen hjälper dig att inse att det som du - och de flesta andra rankar högst är personlighet och inte utseende. Din självkänsla bygger på din personlighetsdrag i större utsträckning än ditt utseende. Skönhet är ett brett spektrum och din personlighet ingår i det "paketet".

Övning 2:
Vi tänker: utseende är viktigt för de allra flesta, men vi får inte tro att det enbart är ett "perfekt utseende" som räknas. Alla har vi dagar då vi känner oss mindre nöjda med vårt utseende, och de bilder vi möter i media är sällan sanna utan redigerade och Photoshoppade. Det vi behöver inse är att skönhet inte är statiskt och just det, att vårt utseende kan variera i ett stort spektra är det som verkligen gör oss attraktiva.
  • Skriv ner tre saker i ditt utseende som du tror att andra uppskattar. Skriv en mening om varje, exempelvis: Andra blir glada av och smittas av mitt leende.
Tänk på att ingen är perfekt och att det inte är det som skönhet handlar om. Alla har dock drag som som är attraktiva och genom att fokusera på och framhäva dem kan du öka din skönhets självkänsla.

Övning 3:
Vi tänker: vi är våra egna värsta kritiker. Troligtvis kan du inte hitta någon som kan hitta så många "fel" hos dig som du själv kan. Vi kan förändra vårt sätt vi pratar till och tänker om oss själva genom att ersätta negativa tankar och genom att ha en inre dialog byta ut dem mot mer positiva och realistiska.
  • Titta på dig själv i en spegel och skriv ner de tankar du får. Läs sedan igen det du har skrivit och fråga dig själv:- Är jag självkritisk? Känner du igen tankarna från någon annan person (mamma, skolkamrater etc.)? Är det någon annans åsikter du uttrycker?
    Kan du tänka på något annat sätt? Hur hade du sagt till en nära vän? Kan du ersätta dessa tankar med vänligare, mer positiva och sannare tankar? Skriv ner så många nya och mer upplyftande tankar du kan komma på.
Vi kan ändra på våra känslor genom att ändra på våra tankar. Det kräver en ständigt pågående inre dialog. Istället för att vara kritiska mot oss själva kan vi lyfta fram våra positiva sidor både när det gäller vår personlighet och vårt utseende. På så sätt förbättrar vi vår skönhets självkänsla hela tiden.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...