lördag 21 maj 2011

CHIP CONLEY - FÖRETAGSLEDARE SOM VÄRDERAR PERSONALENS LYCKA

Chip Conley, hotellägare och företagare i USA tycker att det viktigaste för ett företag är att satsa på att personalen mår bra och känner sig lyckliga. Han lever som han lär och hans företag är mycket framgångsrika.

Jag läser på den utmärkta siten Motivation.se om Chip Conley, grundaren av hotellkedjan Joie de Vivre Hospitality i USA. Chris är entreprenör ut i fingerspetsarna och driver framgångsrikt ett 30-tal hotell, boutiquer samt skriver böcker och föreläser om ledarskap.

Conleys syn på ledarskap skiljer honom en del från andra framgångsrika företagare i USA (och andra delar av världen). Det viktigaste för honom är nämligen att i sina företag skapa en grundmiljö för medarbetarna där de kan känna delaktighet och engagemang. Allt för att de ska kunna känna lycka och må bra. Medarbetarnas välmående är alltid i fokus, och det är det, tror Conley själv, som är anledningen till att hans företag fortsatte att växa nära många andra i samma bransch gick under under i mitten på 90-talet.

Conley utgår ifrån Maslows välkända behovspyramid (trappa) för att hitta sina medarbetares motivation och drivkrafter. Han menar att samma princip går att tillämpa i organisationer och företag.
Conley ger en känga till de företagsledare som enbart fokuserar på det handgripliga och mätbara i sina företag, vilket innebär att de glömmer det viktigaste av allt - lycka.

Sitt tankesätt grundade han under resor i öst där han funderade på hur olika vi tänker och på vad vi väljer att fokusera på i väst- respektive öst.
- Människor i väst strävar efter att få det vi vill ha, materiella ting och objekt. Medan man i öst strävar efter att vilja ha det som finns, att trivas i sin vardag. Det är en stor skillnad i mentalitet.

Mycket inspiration fick Conley under en resa i Buthan där kungen tillika ledaren i landet både mäter BNP och BNL. BNL betyder Brutto National Lycka (!).
Det är väl ett fantastiskt begrepp som jag tycker att ALLA länder borde anamma omdelebums.
Tänk vilken lycka att ligga högt på BPL-listan!

Jag ska definitivt ta och skaffa mig några böcker av herr Conley. Hans teorier och insikter vill jag läsa mer om.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...