måndag 28 mars 2011

KOMMUNIKATIONSSTRATEGIER PÅ ARBETSPLATSEN

I Chefstidningens senaste nummer finns en intressant artikel om ledarskap och kommunikation. Forskaren Jesper Falkheimer har formulerat fem typiska kommunikationsstrategier som ledare använder sig av.

  1. Spreja och bönfalla. Ledningen översköljer medarbetarna med all information och utgår från att medarbetarna är tillräckligt kompetenta för att själva sortera vad som är viktigt. Man utgår från att medarbetare som har tillgång till så mycket information som möjligt har möjlighet att fatta bättre beslut.
  2. Berätta och sälja. Här kommunicerar man det som man anser hör till kärnverksamheten. Ledningen försöker först att sälja in sin syn genom flotta presentationer. Det är ingen dialog med medarbetarna, utan ledningen anses veta bäst.
  3. Understryka och undersöka. Ledningen arbetar fram några huvudidéer som medarbetarna får ha ett resonemang kring. Ledningen har stor tilltro till medarbetarna . Grundinställningen är att lyssna på medarbetarna för att få fram hinder och eventuella missförstånd.
  4. Identifiera och besvara. Här är det medarbetarna som står i centrum. Det är viktigt att de förstår och ser en mening i det som sker. Ledningen identifierar medarbetarnas funderingar och besvarar dem sedan.
  5. Undanhålla och försvara. Ledningen undanhåller om möjligt all information tills de måste redovisa den. Information är makt, och makten vill ledningen inte dela med sig av. Man utgår från att medarbetarna inte kan greppa hela bilden.
Mer kan man läsa i Jesper Falkheimers och Mats Hedes bok "Strategisk kommunikation - en bok om organisationers relationer". Det verkar vara en mycket intressant bok (om än med en osedvanligt tråkig framsida...) som jag kommer att läsa framöver. Jag tycker att kommunikation överlag är ett spännande område och på arbetsplatser inte minst.

Känner du igen din arbetsplats i någon av de fem kommunikationsstrategierna? Självklart kan det också förekomma blandningar av dessa strategier. De två tendenserna är dock att medarbetarna antingen får väldigt mycket information, eller nästan ingen alls...

1 kommentar:

  1. Javisst känner man igen de olika sätten att kommunicera med sina medarbetare. Ska bli spännande att få ta del av vilken ledarstil som visar sig fungera bäst. Fast det är såklart en svår fråga. Beror på så många faktorer; verksamhet,gruppklimat etc.

    SvaraRadera

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...