onsdag 2 februari 2011

SJÄLVKÄNSLA - KÄNSLA FÖR DIG SJÄLV


God självkänsla har sin grund i god självkännedom. Hur väl känner du dig själv egentligen? Vet du helt säkert vad du tycker om? Vad du längtar efter? Vad tycker och tänker du? Självklart kan även en person med god självkänsla känna sig osäker på vad hon eller han tycker och tänker ibland - det är naturligt. Men då handlar det mer om tillfälliga händelser och inte en ständig osäkerhet.

Gör gärna denna skrivövning för att träna din självkänsla. Fyll i så mycket du bara kan efter följande påståenden:
  1. Jag blir glad av:
  2. Jag känner mig stolt över:
  3. Jag känner mig osäker inför:
  4. Jag känner mig trygg när:
  5. Jag mår bra när:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...