onsdag 8 juli 2009

NEGATIVA KÄNSLOR ÄR SOM TROLL - DE SPRICKER I SOLEN

När man är stressad och mår dåligt är det lätt att man bär det inom sig. Man har naturligtvis en förhoppning om att det snart ska gå över, men det kan också handla om att man inte vill, vågar eller förmår att berätta för sin omgivning hur man verkligen känner.

Negativa känslor som vi håller inom oss tenderar att växa om de inte "bearbetas". Att till exempel känna att man inte räcker till som kollega/medarbetare, mamma, vän eller partner är tufft. Då ligger känslor som otillräcklighet, frustration och missnöje nära till hands.
Sällan är det bara EN sak/händelse som får oss att känna oss stressade och må dåligt. Ofta har vi "byggt upp en hel vattentank" med negativa händelser och känslor för att tillslut inse att tanken rinner över av något som för andra kan te sig som en bagatell. Har vi då hållt våra tankar och känslor för oss själva kan det vara väldigt svårt för vår omgivning att förstå att vi reagerar som vi gör när vi stressade upp till hårfästet gråter eller vrålar över att mjölken är slut i kylen.

För att inte komma till den situationen, eller för den del än mindre då "nödbromsen" slår till och du drabbas av panikångest så är det viktigt att du kommunicerar med personerna du har i din omgivning.
Ta ett samtal med din chef och berätta att just nu känner du att det är lite mycket. Få honom eller henne att förstå att just nu kanske du inte kan prestera fullt ut, utan behöver ta det lite lugnare en kort period för att hämta kraft och få bitar att falla på plats. Genom att göra det i ett tidigt läge minimeras risken för att du i värsta fall blir långtidssjukskriven i framtiden - vilket din chef troligvis INTE är intresserad av.
Prata med din partner, din familj och dina vänner. Berätta att det känns körigt nu och försök att förklara hur DU känner. Kanske kan ni tillsammans komma fram till lösningar som gör att den negativa trenden bryts mycket tidigare än vad du själv har kunnat tro.

Ensam är INTE stark. Det är många som av och till går och känner sig stressade, frustrerade och deprimerande. Dessa känslor är ofta som troll - de spricker när man plockar fram dem till allmänt beskådande. Genom att vara öppen med hur du känner och hur du mår skapar du förståelse för ditt agerande.

Om du tycker att det är svårt att tala om och berätta hur du känner - att sätta ord på din upplevelse är ett gott råd att skriva ner dina tankar. Skriv för dig själv. Skriv kort, skriv långt skriv hur du vill. Skriv kravlöst. Detta kan ofta vara väldigt förlösande och leder ofta till insikter som gör att man själv lättare kan både bearbeta och ta tag i sin situation. Efter detta är det oftast mycket lättare att förklara för omgivningen med ord hur du mår.

1 kommentar:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...